Ana Sayfa Genel Karsan, Cinsiyet Eşitliği Politikalarını Genişletiyor!

Karsan, Cinsiyet Eşitliği Politikalarını Genişletiyor!

Ayça Çizer
Karsan
AYCANİNARABALARİ.COM – Karsan, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Kampanyası kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikasını” ve “Şiddete Sıfır Tolerans Politikasını” oluşturdu. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Kampanyası 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü ile başlayıp 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde sona eriyor.

Karsan CEO’su Okan Baş, “Kadına karşı her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı olduğumuzu her ortamda dile getireceğiz. Bu konuda toplumda farkındalık yaratmak amacı ile faaliyetlerimizi devam ettirmeye kararlıyız” dedi.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan ise “Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla Karsan’la yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor. Bunun bir parçası olarak, ILO’nun 190 Sayılı Sözleşmesi’ne uygun biçimde geliştirilmiş ilk iş yeri politikasının oluşturulmasından mutluyuz.  Çalışmalarımızın Karsan’ın kurumsal politika ve uygulamalarının bir parçası haline gelmesinden memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Karsan, çalışma hayatında cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın erkek eşitliğinin çalışma kültürünün bir parçası haline getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokolü imzalamıştı. Hemen ardından da Şubat 2020’de BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığıyla oluşturulan “Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Principles – WEPs)”  imzaladı. Bu sefer ise iki önemli politika yayınlayarak konuyla ilgili hassasiyetini yeniden gösterdi. Karsan, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikasını” ve “Şiddete Sıfır Tolerans Politikası”nı oluşturarak kabul etti.

Karsan, kadına karşı her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı olan politikasını sürdürüyor

Karsan CEO’su Okan Baş, “Kadına karşı her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı olduğumuzu her ortamda dile getireceğiz.  Bu konuda toplumda farkındalık yaratmak amacı ile faaliyetlerimizi devam ettirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Okan Baş, Karsan tarafından yayınlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası’nda şu ifadelere yer verdi: “Karsan’da Pozitif Eşitlik” sloganı ile Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne uygun davranmayı taahhüt ederek, tüm çalışanlarımızın sosyal ve iş yaşamlarında cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığının artırılması ve çalışma kültürünün bir parçası haline getirilmesi için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası’nı oluşturduk. Ve bu politikaya uymayı, toplumsal cinsiyet eşitliğinde yapısal, sistematik ve davranışsal değişimlerin hayata geçirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanmasını taahhüt ederiz.”

 

190 sayılı Sözleşmesine uygun biçimde geliştirilen ilk iş yeri politikası Karsan tarafından hayata geçirildi

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan ise kadın istihdamının artırılması amacıyla Karsan’da yürüttükleri çalışmaların bir devamı olarak böyle bir politikanın oluşturulmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Özcan, “Karsan’da başlattığımız toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarının üzerinden henüz bir yıl geçti. Bu kadar kısa sürede çalışmalarımızın Karsan’ın kurumsal politikalarına yansıdığını görmekten mutluyuz. Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının şirketin tüm süreçlerinde kararlılıkla uygulamaya başlamasından ise memnuniyet duyuyoruz. ILO’nun Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesine ilişkin 190 sayılı Sözleşmesine uygun biçimde geliştirilen ilk iş yeri politikası Karsan tarafından hayata geçirilmiş oldu. Bunun küresel düzeyde ses getirecek çok önemli bir girişim ve iyi uygulama örneği olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Karsan’ın duyurduğu bir diğer politika olan Şiddete Sıfır Tolerans Politikası’nda ise, “Karsan olarak; çalışma yaşamında şiddet ve tacizin herkesi etkileyen bir insan hakları ihlali, fırsat eşitliğine yönelik bir tehdit olduğunu, insana yakışır iş ile bağdaşmadığını, ev içi şiddet de dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizin kadın ve kız çocuklarını orantısız şekilde etkilediğini kabul ederiz. Çoklu ve kesişen ayrımcılık biçimleri, eşit olmayan toplumsal cinsiyete dayalı güç ilişkileri ve kalıp yargıları da dahil olmak üzere, temel neden ve risk faktörlerini ele alan kapsayıcı ve bütünleşik bir yaklaşımın çalışma yaşamında her türlü şiddet ve tacize son vermek için esas olduğunun farkında olarak ‘Şiddete Sıfır Tolerans’ anlayışını benimser ve bu politika belgesinde yer alan hususlar çerçevesinde davranmayı taahhüt ederiz” ifadesiyle kararlılığını belirtti.

İlginizi Çekebilir