Ana Sayfa Haberler Ford Otosan Uzun Dönem Sürdürülebilirlik Hedeflerini Açıkladı

Ford Otosan Uzun Dönem Sürdürülebilirlik Hedeflerini Açıkladı

Ayça Çizer

Ayça’nın Arabaları –  Türkiye’de otomotiv sektörünün öncü firması Ford Otosan, uzun dönem sürdürülebilirlik hedeflerini ortaya koydu. Sunduğu teknolojiler ve elektrikli dönüşümdeki öncü rolüyle yakın gelecekte araç portföyünde sıfır emisyon hedefleyen şirket, “Gelecek Şimdi” vizyonuyla iklim değişikliğinden atık yönetimine ve döngüsel ekonomiye, çeşitlilik ve kapsayıcılıktan toplumsal refaha katkı sunacak gönüllülük projelerine kadar pek çok alanda, Türkiye’de otomotiv ekosisteminin geleceğini dönüştürecek hedeflerini duyurdu.

Türkiye otomotiv sektörünün öncü gücü ve teknoloji lideri Ford Otosan, “Gelecek Şimdi”
diyerek, yeni sürdürülebilirlik hedeflerini ortaya koydu. Kurulduğu günden bu yana tüm
faaliyetlerini çevreye ve topluma fayda sağlayan ürün ve hizmet sunma amacıyla yürüten
Ford Otosan, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarda
daha fazla fayda yaratmak için çalışıyor. “Gelecek Şimdi” vizyonunu merkeze alan şirket,
çalışanlarını, tedarikçilerini, bayi ağını ve iş ortaklarını sürdürülebilirlik çalışmalarına dahil
ederek tüm ekosistemde dönüşümün öncüsü olma yolunda güçlü, kapsamlı ve kararlı
adımlarla ilerliyor.
“İklim değişikliği”, “atık ve döngüsel ekonomi”, “su”, “çeşitlilik ve kapsayıcılık” ve “toplum”
başlıklarında öncelikli konularını belirleyen ve uzun dönem hedeflerini açıklayan Ford
Otosan, bu sayede çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında net ve ulaşılabilir hedefler
belirleyerek şirketin tamamen sahiplendiği ve paydaşlarının sürdürülebilirlik beklentilerini
karşılayacak bir dönemi başlatıyor.

Ford Otosan yerleşkelerini, tedarikçilerini ve lojistik operasyonlarını karbon nötr olmaya
hazırlıyor

Türkiye’de otomotiv sektöründe geçmişten beri yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği teknolojilerle
elektrikli dönüşümün lideri Ford Otosan, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere yakın
gelecekte satacağı araçlarda sıfır emisyon, tesislerinde, tedarikçilerinde ve lojistik
hizmetlerinde karbon nötr olma yolunda hedeflerini ortaya koydu.
İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla Ford Otosan binek araçlarda 2030, hafif ve
orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç
satışı hedefliyor. Bu hedefe paralel olarak, E-Transit ve E-Transit Custom’un da Avrupa’daki
tek üreticisi olan Ford Otosan, Ford’un elektrifikasyon stratejisinde kritik bir rol oynamaya da
devam ediyor.
Türkiye’deki üretim tesislerinde ve Ar-Ge merkezinde, 2030’da karbon nötr olmayı
amaçlayan Ford Otosan, bu doğrultuda yerleşkelerinde kullanılan elektriğinin tamamını %100

yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor. Karbon dönüşümü konusunda, tedarikçilerinin
karbon emisyonlarını hesaplayan Ford Otosan, otomotiv endüstrisinin büyük bir ekosistem
olduğu bilinciyle hareket ederek tedarik zincirindeki 300’den fazla tedarikçisinin 2035’te
karbon nötr olmasını amaçlıyor. Ayrıca şirket lojistik operasyonlarını da yine 2035 senesinde
karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor.
Atık ve döngüsel ekonomi konusunda; 2030 yılına kadar operasyonlarındaki düzenli
depolama alanlarında sıfır atık politikası ile ilerleyeceğini taahhüt eden Ford Otosan, tek
kullanımlık plastikleri kişisel kullanımdan tamamen kaldıracak, fabrikalarında ürettiği
araçlardaki plastik kullanımında geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir plastik oranını ise %30’a
çıkartacak. Ayrıca temiz su kaynaklarının sürdürülebilirlik açısından hayati önem taşıdığının
bilinciyle bu alanda çalışmalar yürüten şirket Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir’de ortaya koyacağı
geri kazanım projeleri ile tesislerinde araç başı temiz su kullanımını 2030’a kadar %40
oranında azaltmayı hedefliyor.

2030’a kadar şirketin tüm yönetim pozisyonlarında kadın oranı %50 olacak

 


Otomotiv sektöründe en fazla kadın çalışan sayısına sahip Ford Otosan, toplumsal refahı ve
geleceği dönüştürmenin yolunun çeşitlilik ve kapsayıcılıktan geçtiğine inanıyor ve 2030
yılında tüm yönetim pozisyonlarındaki kadın oranını %50'ye çıkarmayı hedefliyor.
Ford Otosan, Mart ayında Koç Topluluğu’nun teknoloji ve inovasyon alanında toplumsal
cinsiyet eşitliği taahhütlerini açıkladığı toplantıda; yönetim kadrolarının en az yarısı kadın
olan girişimleri desteklemeyi, 2026 yılına kadar topluma yönelik yapacağı farkındalık, eğitim
ve finansal destek projeleriyle 100 bin kadına ulaşmayı hedeflediğini açıklamıştı. Bu
hedeflere ek olarak teknoloji ve inovasyon alanında şirket içerisinde çalışan kadın oranını
%30’a yükseltmeyi ve tüm bayi ağında ise 2 katına çıkarmayı taahhüt etmişti.
“İş’te Eşitlik” anlayışı ile bugüne kadar çalışmalar yürüten Ford Otosan, 2021 yılında
Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde Türkiye’den yer alan tek otomotiv, aynı zamanda ilk
ve tek sanayi şirketi oldu ve bu sene de eşitlikçi politikaları sayesinde puanını artırarak
endekste yer almayı sürdürdü.

Ford Otosan, “Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma” vizyonuna
ulaşmak için uzun dönem sürdürülebilirlik hedeflerinde, içinde bulunduğu topluma yönelik
sosyal fayda yaratacak hedef de ortaya koydu ve toplumsal çalışmalarda yer alacak
gönüllülerin tüm çalışanlar içinde oranını 2030’a kadar %35’e çıkarmayı hedeflediğini
duyurdu.

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt: “Dünyamızın geleceği için “’Gelecek Şimdi’ ile
güçlü adımlar atıyoruz”

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt “Gelecek Şimdi” mottosuyla açıkladıkları
sürdürülebilirlik hedeflerini değerlendirdi: “Karşı karşıya olduğumuz küresel sorunlar tüm
dünyayı değişime zorluyor. Kolektif akılla şekillenen sürdürülebilir yaklaşımlarla beraber
somut aksiyonlara her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Bugün ortaya koyduğumuz
sürdürülebilirlik hedefleriyle de çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında uzun vadeli yol haritamızı paylaşarak, tedarikçilerimiz ve bayilerimizle de birlikte bu ihtiyaca yönelik bir
hareket başlatıyoruz.

Yenilikçi teknolojiler ile her zaman müşterilerimize geleceği bugünden yaşatmayı
amaçlıyoruz. Türkiye’de otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etmek
ve AB Yeşil Mutabakatı ile hızlanan sürece kendimizi ve ülkemizdeki tüm ekosistemi başarıyla
entegre etmek için çalışıyoruz. Çevresel ayak izimizi azaltacak çalışmaların yanında insan
odaklı inovasyona da ciddi yatırımlar yapıyoruz.

Türkiye’nin ilk tam elektrikli ticari aracını, ağır ticaride ilk yerli şanzımanını üreten;
Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer alan, sektörde en fazla sayıda kadın istihdam
eden bir şirket olmamız, bu hedeflerimize ulaşmak için çalışırken gücümüzü alacağımız
başarılarımızdan birkaçı. ‘Gelecek Şimdi’ diyerek ortaya koyduğumuz uzun dönem
sürdürülebilirlik hedeflerimizle gelecek için bugünden paydaşlarımızla birlikte sağlam ve
güçlü adımlar atıyoruz.”

Ford Otosan’ın öncü ve dönüştürücü gücü, uluslararası endekslere de yansıyor

Ford Otosan, sürdürülebilirlik alanında geçmişten bugüne yürüttüğü çalışmalar; adil, şeffaf ve
hesap verebilir yönetim anlayışıyla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN
Global Compact) imzacı üyeleri arasında bulunuyor. 2021 yılı sürdürülebilirlik raporunu
Küresel Raporlama İnisiyatifi’nin (GRI) Standartları “Temel” seçeneğine uygun şekilde ve
bağımsız denetim kuruluşunun denetiminde hazırlayan şirket, bu sayede şeffaf ve kapsayıcı
şekilde sürdürülebilirlik faaliyetlerini tüm paydaşları ile paylaştı.

Ayrıca sürdürülebilirlik odaklı sorumlu yatırım yapmak isteyen yatırımcıların kullandığı önemli endekslerden; BIST
Sürdürülebilirlik, FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar ve Bloomberg Cinsiyet Eşitliği
(2021’den itibaren) endekslerine dahil olan Ford Otosan, son üç yıldır Dow Jones
Sürdürülebilirlik Endeksi’ne aktif olarak yanıt verirken CDP İklim Değişikliği ve Su
Programlarına da dahil oluyor. Bu yıl, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTI – Science Based
Targets Initiative) emisyonlarını azaltma taahhüdü veren Ford Otosan aynı zamanda İklimle
Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne (TCFD) destek veren şirketler arasında yer alıyor.

İlginizi Çekebilir